ژوئن 7, 2020
شباهت بین وزارت اطلاعات ایران (واجا) و عزرائیل ! وزارت اطلاعات عزرائیل درباره وزرات اطلاعات واجا شباهت وزارت اطلاعات ایران و عزرائیل !

شباهت وزارت اطلاعات ایران و عزرائیل !

شباهت بین وزارت اطلاعات ایران (واجا) و عزرائیل ! چندمدتی هست که وزارت اطلاعات بمناسبت های مختلف پیامک مثل جشن انقلاب برای افارد می فرسته . […]