سپتامبر 29, 2020
علی سیستانی مرد خدا و راه خدا که دانش است ... علی سیستانی علی سیستانی مرد خدا

علی سیستانی مرد خدا

علی سیستانی مرد خدا و راه خدا که دانش است … پیشکشی به مولانای عزیز گام برداشتن در راه خدا آسان نیست. زیرا که شر و […]